Vi leder Norlandia Förskolor

Norlandia Förskolor leds av vår ledningsgrupp som består av vår Sverigechef, skolchefer samt representanter från våra supportfunktioner inom ekonomi, HR, IT och marknad & kommunikation. Ledningsgruppen utgår från Norlandia Förskolors huvudkontor i Frösunda, Solna.

Besöks- & postadress

Norlandia Förskolor AB
Råsundavägen 18A

169 67 Solna

Ledning 


Johannes Stiigh, Sverigechef
E-post: johannes.stiigh@norlandia.com
Tel: 072-205 47 20


Kaj Fugelstad, biträdande Sverigechef (föräldraledig) 
E-post: kaj.fugelstad@norlandia.com
Tel: 072-583 00 99

Region


Jennie Gränsbacke, skolchef Mitt 1 
E-post: jennie.gransbacke@norlandia.com
Tel: 070-491 72 78


Malin Wikström, skolchef Nord 
E-post: malin.wikstrom@norlandia.com
Tel: 070-928 09 18 


Jonas Åkesson, skolchef Syd 
E-post: jonas.akesson@norlandia.com
Tel: 073-091 67 81 


Patrik Karlberg, affärs- & konceptchef
E-post: patrik.karlberg@norlandia.com
Tel: 070-297 04 51 

HR & personal


Lars Henningson, förhandlingschef
E-post: lars.henningson@norlandia.com
Tel: 070-230 23 26 

Marknad


Gabriella Reuterswärd, försäljnings- och marknadschef
E-post: gabriella.reutersward@norlandia.com

Ekonomi

Ekonomi- och lönekontor 
Tel: 0320-43 00 00 (växel)

Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@norlandia.com