Öppettider

Våra förskolor följer varje kommuns regler för öppethållande s.k. ramtider. Se våra förskolors egna hemsidor för att ta del av vad som gäller för varje förskola. Förskolans öppettider anpassas efter familjernas behov. Personalscheman utformas för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn.

Sommarveckor

Under sommaren har vi begränsade öppettider. Vid sommarstängt erbjuder vi ofta en plats på en av våra närliggande förskolor. För mer information, ta kontakt med berörd rektor.