Etiska riktlinjer

Norlandias etiska riktlinjer andas genom hela vår verksamhet och är framtagna för att vägleda våra medarbetare. Riktlinjerna diskuteras samt reflekteras kontinuerligt runtom på våra förskolor för att på bästa sätt omvandlas till praktiska handlingar. Riktlinjerna omfattar bland annat områdena kvalitet, mänskliga rättigheter, hälsa, miljö och säkerhet.