Organisation

Vår organisation är utformad för att skapa ett företag där vi kommunicerar och samarbetar på alla nivåer. Norlandia Förskolor är indelad i fyra regioner med en ansvarig skolchef i varje region. Skolchefen har ett nära samarbete med regionens rektorer och genomför regelbundna träffar och verksamhetsbesök.  

Utöver våra skolchefer har vi ett centralt specialistteam som kontinuerligt stöttar våra verksamheter inom kvalitet, måltid, ekonomi, HR, IT och marknad & kommunikation. Tillsammans skapar vi framtidens förskolor med målsättningen att utmana barnen till att bli sitt bästa jag.  

Läs mer om vår ledning här.