Samarbeten

Generation Pep

I samarbete med Generation Pep har vi tagit fram NorlandiaSkuttet – en modell som innebär ökad fysisk aktivitet i kombination med näringsriktig mat på våra förskolor. Modellen är en pilotsatsning och målet är att utveckla en modell som alla Sveriges förskolor kan ta del av över tid.

Generation Pep är en organisation initierad av Kronprinsessparet med en vision om att alla barn och unga ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Läs mer om Generation Pep.

Impande

Impande arbetar för att skapa goda uppväxtförhållanden och stimulera utveckling hos barn och ungdomar i distriktet KwaZulu Natal i Sydafrika. Norlandia Förskolor har ett partnerskapssavtal med Impande med syftet att bidra till byggnation av nya förskolor i området samt med pedagogisk erfarenhet och kompetens.   

Läs mer om Impande.

Skolyoga

Vi samarbetar med organisationen Skolyoga för att integrera yoga som ett naturligt inslag på våra förskolor. Samarbetet är en del av vår hälsosatsning och sker i form av föreläsningar och workshops under ledning av Skolyogas utbildningsledare. Efter genomförd utbildning kan pedagogerna genomföra olika yogaövningar tillsammans med barnen.

Skolyoga är ett socialt företag som integrerar yoga på förskolor och skolor.

Läs mer om Skolyoga.