Förskolor lär av varandra i Staffanstorp

Lilla och Stora Emilia medverkar på en inspirationsdag för alla förskolor och skolor i Staffanstorps kommun.

Vår förskola och skola visar bland annat upp material från sitt projekt ”Skapande relationer – ett prickigt projekt.”

Läs mer på Staffantorps kommuns hemsida