Norlandia förvärvar förskolan Lyckeboa i centrala Stockholm

Norlandia Care Group tillkännager idag onsdag den 1 juni förvärvet av Lyckeboa Förskolekompaniet AB, ett förskoleföretag som driver Lyckeboa förskola på Tulegatan 34-36 samt 53 i centrala Stockholm.

Förskolan grundades 1994 av Eva Neuman och drivis med målsättningen är att varje barn, förälder och personal kommer till Lyckeboa med GLÄDJE varje dag!

Lyckeboa består av sex avdelningar uppdelat i olika åldersgrupper.

Vi på Norlandia är glada och stolta över att kunna välkomna Lyckebo till vår familj av förskolor.

Läs mer om Lyckeboa på deras hemsida