Reportage om "NorlandiaSkuttet" i senaste Förskoletidningen

Häromveckan var Förskoletidningen på besök på en av våra förskolor i Falun och gjorde ett reportage om vår hälsosatsning. Pedagogerna på Norlandia Förskolor Dalskidan berättade om "NorlandiaSkuttet", vårt samarbete med Kronprinsessparets organisation Generation Pep och förskolans Skidprofil som precis lanserats i samarbete med Svenska Skidförbundet. Dessutom spelade en av förskolans musicerande pedagoger på sin ukelele som är specialbyggd för utomhusbruk.

Läs hela artikeln i senaste numret.

Om Förskoletidningen

Förskoletidningen utkommer med sex nummer per år och belyser aktuella teman som knyter an till arbetet i förskolan och till pedagogernas uppdrag. Tidningen ger läsarna verksamhetsnära kompetensutveckling genom artiklar och reportage och har som målsättning att verka för aktiv kompetensutveckling av hög kvalitet.

Läs mer: www.forskoletidningen.se