Vi leder Norlandia Förskolor

Norlandia Förskolor leds av en ledningsgrupp med en Sverigechef, kvalitetschef, regionchefer samt representanter från våra supportfunktioner inom ekonomi, HR, IT och marknad & kommunikation. Ledningsgruppen utgår från Norlandia Förskolors huvudkontor i Sollentuna.

Besöks- & postadress

Norlandia Förskolor AB
Vetenskapsvägen 10

191 38 Sollentuna

Ledning

Johannes Stiigh, Sverigechef
E-post: johannes.stiigh@norlandia.com
Tel: 072-205 47 20

Kaj Fugelstad, biträdande Sverigechef
E-post: kaj.fugelstad@norlandia.com
Tel: 072-583 00 99

Ingmarie Lagne, kvalitetschef 
E-post: ingmarie.lagne@norlandia.com
Tel: 070-334 84 71

Region

Eva-Lotta Kling von Schmalensee, skolchef 
E-post: eva-lotta.kling.von.schmalensee@norlandia.com
Tel: 076-135 71 79

Jennie Gränsbacke, skolchef
E-post: jennie.gransbacke@norlandia.com
Tel: 070-491 72 78

Ulla Dunell-Svensson, skolchef 
E-post: ulla.dunell.svensson@norlandia.com
Tel: 072-500 18 74

Jonas Åkesson, skolchef
E-post: jonas.akesson@norlandia.com
Tel: 073-091 67 81 

Patrik Karlberg, kost & måltidschef
E-post: patrik.karlberg@norlandia.com
Tel: 070-297 04 51 

Christina Nylund-Karlsson, projektledare
E-post: christina.nylund-karlsson@norlandia.com  
Tel: 076-138 03 24

HR & personal

Lars Henningson, HR-chef
E-post: lars.henningson@norlandia.com
Tel: 070-230 23 26 

Ekonomi

Ekonomi- och lönekontor
Tel: 0320-43 00 00 (växel)

Marknad

Gabriella Reuterswärd, försäljnings- och marknadschef
E-post: gabriella.reutersward@norlandia.com
Tel: 070-721 10 14

IT

Staffan Bergvall, projektledare IT & telefoni
E-post: staffan.bergvall@norlandia.com
Tel: 072-582 86 09