Huvudsta, Solna stad

Vi kommer öppna en ny förskola i HSB:s nybyggda bostadshus i Huvudsta under 2018. Förskolan kommer ligga i bottenvåningen i Brf Diktarens fastighet på Tecknarvägen. Förskolan öppnar 1/12-2018 och tillstånd har getts av Solna stad. Du söker plats genom Solna stads e-tjänst.