Våra skolor

Stora Emilia

Vi erbjuder en trygg och inspirerande utvecklingsmiljö. De nationella läroplanerna och Reggio Emilias pedagogiska filosofi ligger som en grund för arbetet. Vår förskola och skola är en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk arbetsplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Alla pedagoger är högskoleutbildade och behöriga. Vi har höga kvalitetskrav på verksamheten.

Läs mer om Stora Emilia här

Pärlans skola

Pärlans skola är en liten skola, där små klasser och småskalighet skapar trygghet och gott självförtroende. Pärlans Skola är en liten fristående skola, F-3 med egen idrottshall och skolträdgård på Pärlans Förskola. Skolan ligger i Vårby gård, med Mälaren och skogen runt knuten. Skolan startades hösten 2002 och förskolan 1994.

Läs mer om Pärlan här