Vår barnsyn

Vår barnsyn är det kompetenta barnet, fullt av förmågor och möjligheter, och som aktivt tar del i sitt eget lärande. Det barnet klarar med hjälp i dag klarar det själv i morgon. Barnen ska få uppleva att de lyckas och få möjligheter att skapa tilltro till den egna förmågan och utvecklas utifrån sina intressen och behov.

Varje barn ska få bli sett och respekterat för den individ som den är. De ska känna att deras dag är meningsfull.

En meningsfull dag erbjuder:
• Magiska ögonblick
• Humor och glädje
• Goda vänskapsrelationer
• Tid till varierad lek
• Nyfikenhet och förundran
• Utforskande och utmaningar
• Känslan av att lyckas e tidiga uppväxtåren är viktiga och vi tar ett särskilt ansvar för att barnen får vara aktiva, engagerade och kreativa tillsammans med andra barn.

Vi erbjuder barnen:
• Att bli sitt bästa jag
• Tidiga insatser och goda uppväxtvillkor
• En aktiv föräldrasamverkan
• Vänskap som grund för trivsel och utveckling
• Att få vara en del i en gemenskap
• Olikhet som en tillgång och styrka
• En bra grund för ett livslångt lärande
• En pedagogisk miljö med material som främjar barnets lärande, utveckling och intressen