Våra etiska riktlinjer

Norlandia Etiska riktlinjer är en uppsättning regler för hur vi uppträder och förhåller oss i olika arbetssituationer. Riktlinjerna följs av samtliga medarbetare, chefer och styrelseledamöter och utgör en vägledning för hur vi ska genomföra våra tjänster för att därmed skapa ett gott liv - varje dag för våra barn, hotellgäster och äldre.

Riktlinjerna omfattar områden såsom hur vi arbetar med kvalitet, mänskliga rättigheter, företagskultur, hälsa, miljö, säkerhet och Norlandias värdegrund för att nämna några exempel. Varje område avslutas med vad de etiska förhållningssätten betyder för den enskilde medarbetaren som därmed får kunskap om hur riktlinjerna på bästa sätt ska omvandlas till praktiska handlingar.