VÅRA MEDARBETARE ÄR NÅGRA AV DE VIKTIGASTE I VÄRLDEN

Våra medarbetares viktigaste uppgift är att bibehålla kvalitén och fortsätta utveckla det pedagogiska arbetet. Nyfikenheten, lusten och viljan att lära nytt tillsammans med barnen är grunden för det kreativa lärandet i våra förskolor och skolor. BARNENS BÄSTA är vår ledstjärna.

Våra medarbetare vittnar om magiska ögonblick de upplevt på jobbet. Det kan vara när ett barn säger något fantastiskt, övervinner en svårighet eller får tilltro till sig själv. Det blir många goda minnen att ta med sig både för barnen och de vuxna.
I Norlandia förskolor ger vi barnen möjlighet till lärande och utveckling från deras första dag i förskolan tills de slutar hos oss. Genom pedagogiska lekar, kreativitet och ledarskap i våra förskolor får barnen goda kunskaper och värderingar som de kommer att bära med sig för resten av livet.
Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet, ger dem utmaningar och hjälper dem att utveckla kunskaper såväl som empati och värderingar.Vi erbjuder dagar fyllda av olika aktiviteter både inom- och utomhus.

Läs på Skolverkets hemsida om förskoleyrket

Välkommen till oss!