”…med livslång lust att leka och lära”

Barnen trivs och växer hos oss – från den dag de kommer in genom grinden för första gången, tills den dag de börjar skolan. Varje dag ska vara fylld med livsglädje, lek och lärande. Vår vision- LIVSLÅNG LUST TILL LEK OCH LÄRANDE- betyder att vi ser barnens förmågor och kompetenser. Förskolornas logotyp, TRÄDET, ska inspirera oss till att göra vårt bästa för att varje dag ska bli en bra dag fylld med trygghet, lärande, glädje, lek, stimulans, nyfikenhet, inflytande och delaktighet.

Den grundläggande kompetensen som barnen ges i våra förskolor är en förutsättning för det livslånga lärandet.
Förskolans pedagogiska miljö är en viktig grund för vår kvalitet. Vi erbjuder en trygg och säker miljö som utmanar och lockar till utforskande, lek och lustfyllt lärande.

Vår barnsyn är det kompetenta barnet, fullt av förmågor och möjligheter, och som aktivt tar del i sitt eget lärande. Det barnet klarar med hjälp i dag klarar det själv i morgon. Barnen ska få uppleva att de lyckas och få möjligheter att skapa tilltro till den egna förmågan och utvecklas utifrån sina intressen och behov.
Varje barn ska få bli sett och respekterat för den individ som den är. De ska känna att deras dag är meningsfull.

En meningsfull dag erbjuder:
• Magiska ögonblick
• Humor och glädje
• Goda vänskapsrelationer
• Tid till varierad lek
• Nyfikenhet och förundran
• Utforskande och utmaningar
• Känslan av att lyckas e tidiga uppväxtåren är viktiga och vi tar ett särskilt ansvar för att barnen får vara aktiva, engagerade och kreativa tillsammans med andra barn.

Vi erbjuder barnen:
• Att bli sitt bästa jag
• Tidiga insatser och goda uppväxtvillkor
• En aktiv föräldrasamverkan
• Vänskap som grund för trivsel och utveckling
• Att få vara en del i en gemenskap
• Olikhet som en tillgång och styrka
• En bra grund för ett livslångt lärande
• En pedagogisk miljö med material som främjar barnets lärande, utveckling och intressen