Vårt ledarskap

Vi rekryterar de bästa ledarna och de bästa medarbetarna som tillsammans bidrar till ökad insikt, stort engagemang, nytänkande och trygghet. Vi erbjuder möjligheter, utmaningar och konkurrenskraftiga villkor för att säkerställa att vi behåller kvalificerade, motiverade och flexibla medarbetare. Vi värdesätter mångfald och bredd i våra medarbetares erfarenhetsbakgrund. Ett professionellt ledarskap är en viktig förutsättning för att inspirera, motivera och engagera våra medarbetare.

Vi uppmuntrar Norlandias chefer att dela med sig av och kommunicera organisationens värderingar och ambitioner:

• Rakt på sak     Kommunicera tydliga förväntningar på medarbetare
• Öppenhet        Uppträda ärligt och direkt mot medarbetare
• Engagemang   Förvänta sig hög grad av delaktighet
• Erkännande     Ge ära och bekräftelse till medarbetare
• Kompetens      Säkerställa att alla medarbetare har rätt kompetens 
• Kvalitet           Förvänta sig hög kvalité
• Respekt          Agera professionellt mot alla på alla nivåer
• Uthållig           Ge inte upp vid motgångar
• Ansvar            Känna ansvar och vidta nödvändiga åtgärder
• Initiativ           Observera och uppmärksamma vad som behöver  göras