Vi gör det vi säger att vi gör

Norlandia har som mål att vara kvalitetsledande, och arbetar med kontinuerlig förbättring. Våra förskolor, äldreboenden och hotell har certifierats enligt ISO standard 9001-2008. Vårt kvalitetsledningssystem säkerställer att vi hela tiden utvecklas och blir bättre, och att vårt arbete vilar på nationella styrdokument och lagar. Vi följer kommunala riktlinjer och värnar samt inspireras av den lokala kulturen där vi har våra verksamheter.

Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer, vilket återfinns som mål och aktiviteter i våra verksamhetsplaner. Det systematiska kvalitetsarbetet synliggör trender och är ett verktyg för lärande och utveckling. Vi kallar det för “vår gröna tråd”.

För barn och föräldrar betyder detta:
• Förskolor av hög kvalitet som alltid arbetar med förbättring och utveckling
• Inbjudan till dialog där tankar, idéer och händelser följs upp


Vi erbjuder barnen:
• Att bli sitt bästa jag
• Tidiga insatser och goda uppväxtvillkor
• En aktiv föräldrasamverkan
• Vänskap som grund för trivsel och utveckling
• Att få vara en del i en gemenskap
• Olikhet som en tillgång och styrka
• En bra grund för ett livslångt lärande
• En pedagogisk miljö med material som främjar barnets lärande, utveckling och intressen