Vårt miljöarbete

Den pedagogiska verksamheten ska präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och positiv framtidstro. Barnen skall förstå naturens kretslopp och hur vi gemensamt kan bidra till en bättre miljö. I enlighet med våra mål arbetar vi på olika sätt med miljöarbete.

Vi ska - i stort och smått - ge barnen goda miljövanor, som t.ex. sopsortering och återvinning, ett medvetet förhållningssätt till miljöfrågor som en naturlig del av vardagen. Barnen ska ges möjligheter att i vardagen förstå hur egna handlingar påverkar miljön och lär sig sin delaktighet i naturens kretslopp.


Vi strävar efter att arbeta utifrån Skolverkets förutsättningar för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling:  ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

En ofta citerad beskrivning av vad hållbar utveckling är är följande: ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”*