Vi möter morgondagens utmaningar

Norlandia förskolor bildades 1 januari 2013 och är en av del av Norlandia i Sverige. Vi är en internationell aktör som växer. Norlandia Förskolor är roliga, trygga och lärorika miljöer där barnen erbjuds möjlighet att vara nyfikna. Våra verksamheter utgår från barnens delaktighet, inflytande och intressen. Våra förskolor utvecklas kontinuerligt genom närvarande och engagerade vuxna och professionellt ledarskap. Vi säkerställer en bra dialog med barn och föräldrar genom tät och nära kontakt.

Vår vision LIVSLÅNG LUST TILL LEK OCH LÄRANDE betyder att vi ser barnens förmågor och kompetenser. Förskolornas logotyp TRÄDET symboliserar växande. Under demokratiska former lägger Norlandia Förskolor grunden till att fostra ansvarskännande barn till framtidens samhällsmedborgare och med en kulturell mångfald ger vi barnen även möjlighet till respekt och förståelse för varje människa oavsett bakgrund.
Norlandia förskolor är en framtidsinriktad, lärande organisation med en hög grad av handlingsfrihet inom gällande ramar. Vi är aktiva i tvärvetenskapliga sammanhang och tar initiativ till att utveckla nya former av berikande samarbeten.
 
Vi lyfter blicken, provar nya arbetssätt och koncept och utvärderar kontinuerligt vårt arbetssätt för att ständigt förbättra våra tjänster. I kombination med ett värdegrundsbaserat arbetssätt som genomsyrar hela vår organisation når vi framgång. Varje dag. 

Välkommen att ta kontakt med oss för mer information. Vill ni göra ett besök hos oss visar vi er gärna runt och berättar om vår verksamhet!