Förskolan är till för ditt barn

Du som är förälder eller vårdnadshavare är en viktig person. Du står ditt barn närmast. Därför är dina synpunkter betydelsefulla för oss!

 

Föräldrarnas eller vårdnadshavarnas insyn, delaktighet och inflytande i vår verksamhet är viktig eftersom den ger de bästa förutsättningarna för barnets utveckling och familjens trygghet.

”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.”  (Lpfö98/10)

Skolverkets information för föräldrar 

Här finns Läroplanen (Lpfö98/10) att läsa på andra språk!

Välkommen till oss!