Välkommen till Norlandia förskolor!

Välkommen till Norlandia! Vårt mål är att ge barnen LIVSLÅNG LUST TILL LEK OCH LÄRANDE. Era barn ska trivas och utvecklas hos oss – från den dagen de kommer in genom dörren första gången till den dagen de lämnar oss!

Kvalitet uppstår i vardagen – skapas och upplevs av barnen och oss vuxna.


Våra framgångsfaktorer för en bra verksamhet är ett gott ledarskap, barnens bästa i fokus,
hög kvalitet och en vilja att utvecklas. Norlandia förskolor är en framtidsinriktad, lärande
organisation med en hög grad av handlingsfrihet inom gällande ramar.


Våra förskolor utvecklas kontinuerligt av närvarande och engagerade vuxna. Vi är aktiva i
tvärvetenskapliga sammanhang och tar initiativ till att utveckla nya former av berikande
samarbeten. Vi säkerställer en bra dialog med barn och föräldrar genom tät och nära