Norlandia Förskolor Uppfinnaren

Januari 2019 öppnar vi Norlandia Förskolor Uppfinnaren i en fristående fastighet i Lindbacken, Uppsala. Inomhusmiljön kommer präglas av en nytänkande lärmiljö med moderna redskap, material och digitala verktyg. Utomhusmiljön kommer omfatta en innergård där barnen kan vistas dagligen.
Adress: Björnmossevägen

För att få en förskoleplats på Uppfinnaren, vänligen kontakta Uppsala kommun som har hand om vår kö.